Phân bón và giá thể

Bộ lọc
-40%
 Vôi Nông Nghiệp gói 1kg Vôi Nông Nghiệp gói 1kg

Vôi Nông Nghiệp gói 1kg

12,000₫ 20,000₫

-9%
 Vỏ trứng gà Sfarm 1kg Vỏ trứng gà Sfarm 1kg

Vỏ trứng gà Sfarm 1kg

30,000₫ 33,000₫

-20%
 Viên ươm hạt mụn dừa Viên ươm hạt mụn dừa

Viên ươm hạt mụn dừa

8,000₫ 10,000₫

-20%
 Viên đất nung Sfarm Viên đất nung Sfarm

Viên đất nung Sfarm

40,000₫ 50,000₫

-14%
 Trichoderma gói 1kg Trichoderma gói 1kg

Trichoderma gói 1kg

30,000₫ 35,000₫

-20%
 Trấu hun Sfarm Trấu hun Sfarm

Trấu hun Sfarm

16,000₫ 20,000₫

-9%
 Tinh vôi 98 gói 1kg Tinh vôi 98 gói 1kg

Tinh vôi 98 gói 1kg

32,000₫ 35,000₫

-14%
 Rỉ mật đường Sfarm 1 lit Rỉ mật đường Sfarm 1 lit

Rỉ mật đường Sfarm 1 lit

30,000₫ 35,000₫

-25%
 Phân vi sinh trichoderma+TE gói 1kg Phân vi sinh trichoderma+TE gói 1kg

Phân vi sinh trichoderma+TE gói 1kg

30,000₫ 40,000₫

-14%
 Phân Ure Phú Mỹ 1kg Phân Ure Phú Mỹ 1kg

Phân Ure Phú Mỹ 1kg

30,000₫ 35,000₫

-18%
 Phân túi lưới cho hoa lan Matsuda Organic 555+TE Phân túi lưới cho hoa lan Matsuda Organic 555+TE

Phân túi lưới cho hoa lan Matsuda Organic 555+TE

45,000₫ 55,000₫

-25%
 Phân trùn quế viên nén Lavamix gói 1kg Phân trùn quế viên nén Lavamix gói 1kg

Phân trùn quế viên nén Lavamix gói 1kg

30,000₫ 40,000₫

-13%
 Phân trùn quế Sfarm viên nén gói 1kg Phân trùn quế Sfarm viên nén gói 1kg

Phân trùn quế Sfarm viên nén gói 1kg

35,000₫ 40,000₫

-17%
 Phân trùn quế Sfarm Phân trùn quế Sfarm

Phân trùn quế Sfarm

25,000₫ 30,000₫

Phân trùn quế Phú Nông

23,000₫

-17%
 Phân trùn quế nguyên chất Lavamix Phân trùn quế nguyên chất Lavamix

Phân trùn quế nguyên chất Lavamix

25,000₫ 30,000₫

-15%
 Phân trùn quế chai 500ml Phân trùn quế chai 500ml

Phân trùn quế chai 500ml

55,000₫ 65,000₫

-14%
 Phân NPK chuyên trồng hoa rau trái Phân NPK chuyên trồng hoa rau trái

Phân NPK chuyên trồng hoa rau trái

42,000₫ 49,000₫

-25%
 Phân NPK chuyên dùng cho rau màu hoa kiểng Phân NPK chuyên dùng cho rau màu hoa kiểng

Phân NPK chuyên dùng cho rau màu hoa kiểng

15,000₫ 20,000₫