Thuốc trừ sâu và nấm bệnh

Bộ lọc
-26%
 Chế phẩm trichoderma bacillus dạng nước Chế phẩm trichoderma bacillus dạng nước

Chế phẩm trichoderma bacillus dạng nước

70,000₫ 95,000₫

-12%
 Trị tuyến trùng trong đất Tervigo 100ml Trị tuyến trùng trong đất Tervigo 100ml

Trị tuyến trùng trong đất Tervigo 100ml

75,000₫ 85,000₫

-13%
 Thuốc trừ sâu Vifu super 5GR gói 1kg Thuốc trừ sâu Vifu super 5GR gói 1kg

Thuốc trừ sâu Vifu super 5GR gói 1kg

65,000₫ 75,000₫

-42%
 Thuốc trừ sâu đục thân Reasgant gói 10ml Thuốc trừ sâu đục thân Reasgant gói 10ml

Thuốc trừ sâu đục thân Reasgant gói 10ml

7,000₫ 12,000₫

-7%
 Radiant gói 15ml phòng ngừa bọ trĩ sâu rầy Radiant gói 15ml phòng ngừa bọ trĩ sâu rầy

Radiant gói 15ml phòng ngừa bọ trĩ sâu rầy

42,000₫ 45,000₫

-13%
 Thuốc trừ bệnh nấm phổ rộng Anvil 100ml Thuốc trừ bệnh nấm phổ rộng Anvil 100ml

Thuốc trừ bệnh nấm phổ rộng Anvil 100ml

39,000₫ 45,000₫

-13%
 Đặc trị nhện đỏ gói 20 gram Đặc trị nhện đỏ gói 20 gram

Đặc trị nhện đỏ gói 20 gram

35,000₫ 40,000₫

-13%
 Chuyên trị rầy rệp bọ trĩ Nofara 35WG 25 gram Chuyên trị rầy rệp bọ trĩ Nofara 35WG 25 gram
-13%
 Đặc trị bọ trĩ cho cây mai vàng gói 20gr Đặc trị bọ trĩ cho cây mai vàng gói 20gr

Đặc trị bọ trĩ cho cây mai vàng gói 20gr

35,000₫ 40,000₫

-9%
 Tinh vôi 98 gói 1kg Tinh vôi 98 gói 1kg

Tinh vôi 98 gói 1kg

32,000₫ 35,000₫

-29%
 Miếng dán bẫy côn trùng ruồi vàng Miếng dán bẫy côn trùng ruồi vàng

Miếng dán bẫy côn trùng ruồi vàng

25,000₫ 35,000₫

-14%
 Keo liền da cây Mỹ Tiến Keo liền da cây Mỹ Tiến

Keo liền da cây Mỹ Tiến

30,000₫ 35,000₫

-14%
 Bình dụ ruồi vàng Bình dụ ruồi vàng

Bình dụ ruồi vàng

30,000₫ 35,000₫

-29%
 Chất bám dính lưu dẫn 100ml Chất bám dính lưu dẫn 100ml

Chất bám dính lưu dẫn 100ml

25,000₫ 35,000₫

-20%
 Trị sưng rễ thối gốc thối lá Mocabi gói 15ml Trị sưng rễ thối gốc thối lá Mocabi gói 15ml